بخش مسلکی از زبان انگلیسی به زبان های ملی ما عجالتاً مشمول بر دو کتگوری اقتصاد و جیولوجی میباشد. که در آینده ها مطمئناً کتگوری های مختلف دیگر هم نظر به ضرورت و تقاضای هموطنان و همکاری های فعالانۀ شان با ما، شامل آن خواهد گردید.بخش زمین شناسی از زبان انگلیسی به دری

پوهاند دکتورعزیزاله قریشی

E-Mail-Adresse

دکتور عزیزالله قریشی در سال 1944 در شهر کابل در یک خانوادهٔ متدین چشم به جهان کشود . تعلیمات ابتدائی را در مکتب سید جمالدین افغان و تعلیمات عالی را در لیسه عالی غازی در سال 1962 به پایان رسانید. پس از فراغت از رشته جیولوجی در سال 1966شامل کدر علمی پوهنځی ساینس پوهنتون کابل گردید. در سال 1967 در چوکات توئمیت به منظور تحصیلات عالی به یونیورستی شهر بن به آلمان آمده ودر سال 1971 با دیپلوم ماستری به وطن عزیز عودت و به حیث استاد ایفای وظیفه نمود. وی در سال 1973 بار دیگر برای اخذ درجه دکتورا به کشور آلمان آمده و در فبروری سال 1977موفقانه به کشور خود برگشت و مجدداً به تدریس آغاز نمود. وی سالهای زیادی به حیث آمر دیپارمنت جیالوجی ایفای وظیفه کرده و در کمیته های زیادی در پوهنتون کابل موظف بود. درسال 1986 به رتبه علمی پوهاند ارتقاء کرد. در سال 1989 بنا به خواهش تعدادی از استادان پوهنځی و پوهنتون کابل کاندید به ریاست پوهنځی زمین شناسی شد. وی برای مدت یک سال ریاست پوهنخی را به عهده داشت. در سال 1990 به دعوت یونیورستی شهر بن برای تحقیقات علمی از طریق کشور هند موفق به آمدن به آلمان شد، بنا به شرایط مختنق دوباره به وطن عودت نکرد. وی در انستیتوت جیالوجی یونیورستی بن همکاری علمی داشته و از سال 2004 الی 2014 در چوکات توئمیت جدید برای استادان رشته جیالوجی پوهنتون کابل و پوهنتون پولیتخنیک کابل در اکادمی های زمستانی در انستیتوت جیالوجی شتین من در شهر بن تدریس نمود و درسالهای مذکور در پوهنتون کابل برای محصلان نیز تدریس نموده و درسمستر بهاری سال 2014 تدریس در کورسهای ماستری رشته جیالوجی پولیتخنیک کابل را نیز به عهده گرفت. وی در این سالها لابراتوار های دیپارمنت جیالوجی پوهنخی زمینشناسی را مجدداً فعال ساخت، نوشتن کتب درسی و لکچر نوتها و تدریس برای استادان و محصلان فعالیت علمی وی را تشکیل میداد. آثار علمی وی مشتمل از مقالات، رساله، کتب درسی و لکچر نوتهای درسی میباشد. پوهاند دکتور عزیزالله قریشی عضو و معاون جمعیت یونیورستی های آلمانی و افغانی میباشد. هنگامی که در ماه جون سال 2017 محترمه استاد صالحه واهب واصل و انجینر قیس کبیر بنا بر دعوت این جمعیت غرض معرفی قاموس جامع اصطلاحات اقتصادی در مجمع عمومی دعوت شده بودند، افتخار شناسائی با پوهاند قرییش حاصل شد و بنابر علاقه فروان پوهاند صاحب در یکی پروژه های قاموس از آن تاریخ به بعد همکاری موصوف در غناء و توسعه قاموس کبیرافغانستان در بخش جیالوجی ادامه دارد.

عبدالحنان روستائی

E-Mail-Adresse

عبدالحنان روستائی بعد از فراغت از لیسه غازی شامل رشتۀ زمین شناسی و معادن پوهنځی ساینس پوهنتون کابل گردیده و بعد از انجام خدمت عسکری و پنج سال کار در پروژه های مختلف وزرات معادن و صنایع در سال 1979 در چوکات تبادل خدمات فرهنگی افغانستان و آلمان غرض توسعه معلومات مسلکی به آلمان آمد. او در سال 1982 شامل یونورستی هانور شده و در سال 1986 از رشته زمین شناسی و معادن دیپلوم ماستری حاصل نمود. روستائی از سال 1987 تا سال 1992 در یکی از مؤسسات وزارت اقتصاد آلمان به حیث کارمند علمی در بخش تحقیق کار کرد. او از سال 1992 تا سال 1997 در پوهنتون ایرلنگن – نورنبرگ آلمان در رشته زمین شناسی و معادن و صیانت از محیط زیست تدریس نموده و دکتورای خویش را در رشتۀ تفحص و اکتشاف معادن از همان پوهنتون بدست آورده. وی در سال 2000 مؤفق به اخذ درجۀ علمی مافوق دکتورا گردید. بعد از سال 2000 تا حال در یک مؤسسه انجنیری در پروژه های مختلف در آلمان، امریکای لاتین و افریقا مصروف کار است. وی ضمناً بین سالهای 2000 تا 2007 به حیث مشاور در وزارت صیانت از طبعیت، محیط زیست و امنیت ریکتور های اتمی آلمان کار میکرد. روستائی حدود 50 اثر علمی با زبانهای آلمانی و انگلیسی در امور مسلکی و مقالات متعددی در مورد افغانستان منجمله کتابهای "جنگ اَبر قدرتها و پروژۀ پایپلاین افغانستان" و "شاه شجاع درانی و حامد کرزی در آئینۀ تاریخ" را نگاشته اند.